fbpx

Dimitrie Onciul

Dimitrie Onciul

istoric, profesor, academician, (1856 – 1923)

Dimitrie Onciul s-a născut la data de 26 octombrie 1856, la Straja, Ducatul Bucovinei, Imperiul Austriac. Studiile universitare le-a făcut în Viena, unde a aprofundat cunoștințele de epigrafie latină, diplomatică, paleografie și sigilografie. L-a avut profesor pe filologul ceh Jan Urban Jarnik și a făcut parte din Societatea „România Jună”, formată din studenți români. Doctoratul în Filosofie l-a obținut la Universitatea din Cernăuți, cu teza „Despre începuturile ființei de stat românești”.

În 1885, a publicat în „Convorbiri literare” lucrarea „Teoria lui Roesler: Studii asupra stăruinții românilor în Dacia Traiană”, prin care l-a criticat pe istoricul Robert Roesler. De aici, activitatea istoricului a continuat, născându-se mai multe studii, precum: „Originile Principatelor Române” și „Românii în Dacia Traiana până la întemeierea Principatelor”.

Cercetările sale s-au concentrat pe subiectul originii poporului român. A utilizat izvoare istorice cu care a putut susține teoria continuității formării poporului român la nord și sud de Dunăre. A combătut și teoria „descălecatului”, susținând că primele voievodate românești s-au format pe baza unor formațiuni politice care existau înainte.

Dimitrie Onciul a fost profesor de Istorie veche a românilor la Universitatea din București și a înființat „școala critică” în istoriografia românească. De asemenea, a fost decan al Facultății de Litere și Filosofie și, timp de 23 de ani, director al Arhivelor Statului din București. A fost membru titular al Academiei Române.

Dimitrie Onciul s-a stins din viață la 20 martie 1923, la București.

Surse:

Drăgușanul, Ion, „Mărturisitorii. O istorie a scrisului bucovinean”, Editura Mușatinii, Suceava, 2007, p. 325, data accesării 01.08.2021, URL

Enciclopedia României, „Dimitrie Onciul”, data accesării: 01.08.2021, URL

Plăiașu, Ciprian, „90 de ani de la moartea lui Dimitrie Onciul”, data accesării: 01.08.2021, URL

Ilustrație de: Sorina Vazelina